top of page
 • Writer's pictureVincent Cubitt

Bewust een nieuwe realiteit creëren


Bewust een nieuwe realiteit creëren in een gezond leven met een doel, vreugde en overvloed.


We leven in een zeer belangrijke tijd, in de evolutie van het menselijk bewustzijn. Een tijd waarin we getuige zijn van radicale veranderingen die alle wezens op aarde ten goede komen.

Met alle chaos die kunstmatig wordt gestimuleerd, zien we de doodsstrijd van de hiërarchische structuren die zijn ontworpen om te manipuleren en te beheersen. Om de menselijke levenskracht als een hulpbron te gebruiken en om de natuurlijke ontwikkeling van bewustzijn te onderdrukken.


Naarmate het drama zich afspeelt en deze systemen falen, zal de mensheid tot onze ware aard ontwaken en zal ons doel van leven worden onthuld.


Het ontwaken van het menselijk bewustzijn zal door de schepping weerklinken. En vervolgens een tijdperk van verlichting en bewuste expansie op onze planeet inluiden.

Deze verschuiving is het opstapelende effect van een natuurlijk proces dat in onszelf plaatsvindt, maar daarnaast ook op iedere schepping laag. Als we ons er eenmaal van bewust zijn, zijn we in staat om dit proces in reflectie te zien. Maar dan ook in alles. Van de galactische uitlijning van het universum tot de relatie die we hebben met de natuur, elkaar en ons eigen lichaam.

Om te beginnen met de creatie van deze nieuwe realiteit. Het is essentieel dat we de dualistische aard van onze creatie begrijpen en de fundamentele krachten die ons naar evenwicht en harmonie drijven. We moeten ons bewust worden van het proces van ons ontwaken (Hemelvaart) en hoe dit alles beïnvloedt. Voor onze gezondheid, ons welzijn en het aangeboren vermogen om te genezen. Tot de relatie met elkaar en ons vermogen om een leven van vreugde en overvloed te creëren.

De filosoof en soefi dichter Rumi zei ooit: 

“Ver buiten gedachten over recht en onrecht ligt een veld. 

Daar zal ik je ontmoeten. 

Als de ziel zich tegen het gras vlijt, 

is de wereld zo vervuld dat voor woorden geen plaats is. 

Gedachten en taal, zelfs het woord elkaar, zijn daar overbodig.”

Degenen die het citaat van Rumi echt begrijpen, zijn zich bewust van dit natuurlijke proces. Zij zijn op reis om zichzelf te bevrijden van het lijden en het potentieel van hun ware aard te omarmen.

Uiteindelijk is dit een reis die elke ziel moet maken om te ontdekken dat we eeuwige wezens zijn met een oneindig potentieel. Krachtige scheppers die de structuren van de werkelijkheid vormgeven.
De reis van Bewustzijn

Het is deze reis die de evolutie van Bewustzijn drijft; een reis van ...

 • Een gevoel van ontkoppeling, en het geloof dat we gescheiden zijn van elkaar en de natuurlijke wereld. Tot het diepe bewustzijn van onze verbinding met de gehele schepping.

 • Vanuit een staat van angst (veroorzaakt door dat geloof) en chaos, naar een staat van liefde (zodra we dat geloof hebben opgelost) en harmonie.

 • Van nood en het leed dat het veroorzaakt, naar energetische onafhankelijkheid, balans en vrijheid van lijden.

 • Van een gevoel van machteloosheid, tot een belichaamde kennis dat we allemaal een uitdrukking zijn van de creatieve kracht die de werkelijkheid vormgeeft. En dat we in ons leven deze kracht toepassen bij iedere keuze die we maken.


De reis is het mechanisme dat het destructieve patroon van de schepping oplost. Het is uniek voor elke uitdrukking van ons bewustzijn. (Stromen van bewustzijn zijn vertegenwoordigd door de bloedlijnen, elk met een unieke expressie die jij bent).Hervormen van de wereld om ons heen


Er kunnen heel veel woorden worden geschreven om de energetische relatie die het proces ondersteunen uit te leggen. Maar voor dit artikel vat ik de belangrijkste punten samen om vervolgens een context te creëren van de informatie die ik graag wil delen. Informatie die volgens mij essentieel is voor het hervormen van de wereld waarin we nu leven.


 • De geest (het concept van onszelf) bevat energetische patronen die onze ervaring van de werkelijkheid bepalen en ons vermogen om fysiek te manifesteren. Het is de processor van alle informatie die we waarnemen. Het bepaalt de frequentie van de energie die we uitzenden in de eeuwige stroom van Bewustzijn. Het is de perceptie van onszelf die een ‘interface’ is tussen Bewustzijn en Creatie. De geest is een informatieveld dat op individueel niveau functioneert om ons persoonlijke leven te creëren. Daarnaast ook op collectief niveau om de ‘door de mens gemaakte’ structuren te creëren die het leven op onze planeet ondersteunen. (De geest vertegenwoordigt de staat van bewustzijn op elke laag van creatie).

 • Creatie is de handeling van Bewustzijn, dat vervolgens zelfbewust wordt; het stimuleert manifestatie en produceert de rijken van dualiteit.

 • De fysieke realiteit biedt een podium waarin het proces zich afspeelt. Dit is de levende ‘herinnering’ van manifestatie. Het biedt de spiegel van ons creatieve vermogen op elk scheppingsniveau. (Het leven dat we creëren is het podium op persoonlijk niveau.)

 • Dualiteit genereert de stroom die ons tot beweging zet.

 • Lijden trekt de aandacht van ons Bewustzijn (de schepper van onze realiteit) naar destructieve patronen/overtuigingen/behoeften, en motiveert ons om los te laten en te veranderen. (Maak verschillende keuzes.)

 • Aandacht is waar we onze levenskracht en creatief vermogen op richten. (Richten we ons op het afleiden van onszelf (entertainment)? Van het ongemak van het leven dat we zelf hebben gecreëerd? Of creëren we bewust het leven waar we naar verlangen?)

 • Levenskracht is de substantie van de schepping. Zoals tijd, geld, inspanning, gedachte en emotie.

 • Lichamelijk ongemak, pijn en ziekte zijn een dringende oproep om aandacht. Het is een waarschuwing signaal dat ons systeem niet op één lijn ligt. Als deze waarschuwingen worden genegeerd, blijven onze lichaam systemen falen. Totdat er genoeg pijn wordt gegenereerd om een verandering te versnellen. Of het wezen in staat is om het zieke lichaam af te stoten en de geest vast te houden in destructieve gedachte vormen (overtuigingen). De dood maakt een einde aan de cyclus van persoonlijke schepping en bevrijdt de ziel van de grenzen van het fysieke rijk.

 • Mentale/emotionele chaos wordt veroorzaakt door onze behoefte aan externe vormen van energie. Het is een weerspiegeling van onze ontkoppeling en ons gebrek aan bewustzijn over onze ware aard voorbij lichaam en geest. Het lijden vestigt de aandacht van de geest op destructieve gedachte vormen en overtuigingen. (Het pijn lichaam en het effect dat het heeft op onze gedachten en emoties.)

 • Gescheiden in vorm, zijn we eeuwig verbonden. (Elke unieke uitdrukking van Bewustzijn lost patronen/overtuigingen op die ons lijden veroorzaakt.)

 • Resonantie trekt ons naar velden met potentieel en de stroom van ons leven.

 • Verplichtingen houden ons in dat potentieel totdat we de interferentie patronen hebben opgelost. Of totdat we genoeg pijn creëren om de verbinding met warmte (negatieve emotionele reacties) en druk (stress) te vernietigen. 

 • Bloedbanden geven ons een duidelijke spiegel van erfelijke energetische patronen en hebben een enorm potentieel voor oplossing.

 • Intieme (seksuele) banden hebben een onbeperkt potentieel om bewustzijn te creëren van onze ware aard en ons doel van Leven.


 • De interne chaos en het lijden dat wordt veroorzaakt, als gevolg van een ander, weerspiegelen ons gebrek aan eigenwaarde en de behoefte aan externe validatie. Wanneer niet aan deze behoeften (bewust of onbewust) wordt voldaan, wordt het pijn lichaam geactiveerd en onthuld (erfelijke en geassimileerde patronen die destructief zijn). Tevens activeren we de zelfverdediging mechanismen van onze geest.


 • Als we niet beseffen dat het doel van de relatie is om bewustzijn te creëren van destructieve patronen (zodat we ze kunnen oplossen), dan versterkt elke trigger het pijn lichaam en de behoefte van de geest om het zelf te beschermen. Dit verhindert ons om op het diepste niveau te verbinden en ontkent tevens het doel van de verbinding.


 • Als gevolg van het een en ander worden we gedwongen om de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van onze geest en de relatie in evenwicht te brengen.


Het denken en het gevoel

De dominante en onderdanige rollenspellen

De kracht en kwetsbaarheid

Onafhankelijkheid en behoefte

Zelfverdediging en overgave

Het doen en het zijn


 • De emotionele toestand van onze relaties weerspiegelt daarom direct ons bewustzijnsniveau.

 • Het lichaam is onze eerste creatie en weerspiegelt onze relatie met dichte energie (alles wat we verteren en absorberen). En de destructieve effecten die het heeft wanneer we de dichte energie vervangen door de aandacht en validatie waarnaar we verlangen.

 • Het weerspiegelt de gezondheid en het evenwicht van de lichaamssysteem.

 • Het weerspiegelt destructieve energetische behoeften en geeft onbalans.

 • Het vestigt de aandacht op onbalans en veroorzaakt ongemak, pijn en ziekte. 

 • Ons pijnlichaam is de opeenstapeling van herinneringen (vaak de percepties van prikkel ervaringen die zijn gefilterd door onze erfelijke en geassimileerde patronen/overtuigingen). Het is de basis van het zelfverdediging mechanisme van de geest, welke geactiveerd wordt wanneer niet aan de behoeften wordt voldaan. Eenmaal geactiveerd, verzamelt het pijnlichaam bewijs om de behoefte aan zelfverdediging te ondersteunen. Dit blokkeert effectief de stroom van energie in een relatie. Tevens verhindert het ons om op het diepste niveau te verbinden; het effect wordt vaak weerspiegeld in het gedrag van de ander, wat de perceptie bevestigt.

 • Fysieke dood is de bevrijding van het eeuwige aspect van ons wezen uit een enkelvoudige uitdrukking (gevormd door een zeer unieke combinatie van invloeden van de kosmische naar de fysieke omgeving). Een uitdrukking die bij de geboorte een onbeperkt potentieel had voor evolutie. Maar door het levensproces en de definitie van het wezen zelf het potentieel heeft beperkt om de ervaring te verwerken en daarnaast de stroom van schepping heeft gestagneerd. Het is een verlossing van al het lijden dat de reis door het fysieke rijk heeft veroorzaakt, en een re-integratie in puur bewustzijn.

 • Voortplanting is het proces waardoor het menselijk bewustzijn zich manifesteert in het fysieke rijk. (Onze eerste daad van creatie)

 • Een nieuwe geest (unieke uitdrukking van bewustzijn) wordt geactiveerd bij de conceptie.

 • De baarmoeder van de goddelijke vrouw fungeert als een ‘portaal’ tussen de rijken van de geest en de fysieke realiteit.

 • De staat van bewustzijn, gezondheid en emotioneel welzijn van de moeder ‘moduleert de frequentie’ van de nieuwe geest, die een lichaam in haar baarmoeder waarborgt.

 • Hoewel een nieuw leven het hoogtepunt is van zowel de mannelijke als vrouwelijke energetische stromen (bloedlijnen), en het potentieel heeft om alle destructieve patronen op te lossen, creëert het maternale invloed veld één van de meest effectieve en krachtige mechanismen voor de evolutie van bewustzijn.Nieuwe geest en lichaam


De nieuwe geest en het nieuwe lichaam die zich in het maternale veld manifesteren, weerspiegelen aanvankelijk de invloed en bieden de moeder de gelegenheid om aspecten van zichzelf onder ogen te zien tijdens de eerste cyclus van de ontwikkeling van de nieuwe geest. (De eerste cyclus eindigt met het verlies van de melktanden.)


 • Het concept van identiteit krijgt vorm naarmate het nieuwe leven de taal leert en zich begint te onderscheiden als iets dat los staat van moeder en de omgeving.


 • Gedragspatronen die ontstaan tussen moeder en kind (verzorger), die een ‘negatieve’ emotionele reactie uitlokken, weerspiegelen energetische patronen die niet in balans zijn.


 • De moederband motiveert de moeder om oplossingen te zoeken voor energetische patronen die emotionele onrust veroorzaken. Dit proces creëert het potentieel voor de moeder om energetische rollenspellen in zichzelf op te lossen. Dit potentieel wordt versterkt tijdens de eerste cyclus tussen moeder en kind.


 • Omdat het nieuwe leven een verlengstuk is van de gecombineerde energetische stroom, krijgen ouders aspecten van hun zelf onder ogen te zien. Deze zijn extern gereflecteerd in hun eigen creatie; de onvoorwaardelijke liefde die ze voelen, motiveert hen om een oplossing te zoeken voor alle ‘destructieve’ patronen die ze zien. (Het onvoorwaardelijke aspect begint op te lossen naarmate de jonge geest zichzelf ontwikkelt en zich rond de puberteit uit het ouderlijke invloedsveld begint te manoeuvreren.)


De eerste twee cycli van ontwikkeling


 • Als ouders tijdens de eerste twee cycli van de ontwikkeling van het kind het potentieel betreden en destructieve erfelijke patronen oplossen, wordt de band tussen ouder en kind versterkt. Daardoor wordt het potentieel in het gezinsveld ook versterkt.

 • Als ouders niets hebben opgelost voordat het kind de puberteit bereikt, leiden de inherente patronen tot afwijzing en conflicten.

 • Het kind verlaat het ouderlijke invloed veld tijdens de derde cyclus naar zelfstandigheid. Ze verwerpen patronen die ze tijdens hun jeugd als destructief hebben ervaren, en onderzoeken andere invloed velden (FOI) die resonantie aanvoelen.

 • Als ouders vast blijven zitten in dezelfde laag van perceptueel bewustzijn, verliezen ze langzaam het potentieel om te veranderen. Het lichaam veroudert namelijk en de geest houdt de patronen vast totdat ze in de dood worden losgelaten.


Tijdens deze fase van de levenscyclus van een ouder weerspiegelt het ouderveld de erfelijke patronen en biedt het een effectieve spiegel voor het nageslacht om hun eigen patroon te zien. Het ouderlijke veld stimuleert inherente patronen bij de nakomelingen die nog steeds onbewust zijn. En biedt daarom een perfect podium waarop de nakomelingen hun bewustzijnsniveau kunnen controleren. (Hoeveel effect hebben de destructieve erfelijke patronen nog in mijn leven?)
De laatste levenscyclus


 • Tijdens de laatste fasen van de levenscyclus van de ouders worden de volwassen nakomelingen het veld van invloed. Dit heeft de potentie om de geest te bevrijden die nog altijd vastzit in het veld van de ouders. Terwijl de ouder stilletjes observeert dat de volwassen nakomelingen met succes nieuwe patronen in hun leven integreren om welzijn te creëren, houdt de vastzittende geest op met weerstand te bieden aan verandering en kan hij loslaten wat hij als de juiste manier beschouwd.


 • Tijdens elke levenscyclus is onze relatie met geliefden en familie de sleutel tot het ontsluiten van de volgende laag van ons creatieve potentieel. Het is een ongelooflijke reis, en hoe bewuster we zijn van dit proces zijn, hoe mooier het wordt en hoe minder lijden we ervaren.


Het hier en nu


De energetische structuren die ik heb beschreven lijken misschien erg complex, maar in feite vereenvoudigen ze het leven tot een enkel punt van invloed ... Jij, hier, nu.


Het focuspunt waar de unieke expressie van bewustzijn ligt, dat ben jij. Het wordt geactiveerd door een ander invloed veld.


Als we duidelijk en aanwezig zijn tijdens deze interactie. En als we radicale verantwoordelijkheid nemen voor onze reactie. Dan wordt het potentieel gecreëerd om eventuele destructieve (interferentie) patronen op te lossen die de vooruitgang verhinderen.
3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page