top of page
  • Writer's pictureVincent Cubitt

De bron van het lijden


Onlangs hield Joaquin Phoenix een oprechte en emotionele toespraak hield. Waarbij hij de aandacht vestigde op enkele van de destructieve patronen van de geesteswetenschappen. Daarbij demonstreerde hij perfect ons enige doel (of doelen) van bestaan. Hij sprak over gemeenschappelijkheid, een collectief doel terwijl we vechten tegen vele vormen van onrecht. In die paar magische momenten, met miljoenen kijkers, sprak Joaquin over zijn ware doel en richtte hij alle aandacht op zijn artistieke expressie. Op de enige echte oorzaak van de mensheid ... Onze ontkoppeling en het lijden wat dit teweegbrengt.Aan de wortels van dat lijden ligt de overtuiging dat we iets unieks zijn. Dat we onafhankelijk van elkaar en van de wereld kunnen functioneren.


Dit geloof, dat wordt ondersteund door onze zintuiglijke en egocentrische perceptie van de werkelijkheid, heeft onze aandacht gericht op de symptomen die ons lichaam laat zien. Ons leven en de systemen die mensen creëren. Het leidt ons tevens af van de diepere waarheid.


.

De werkelijke waarheid zien


Over het algemeen is onze studie van menselijk gedrag en biologie gericht op de symptomen die we zien. Deze zijn onderverdeeld in ziekten en aandoeningen zonder een beter begrip te hebben van het systeem of de onderliggende oorzaak te zien. 


Vanuit dit zeer specifieke en beperkte perspectief zijn er te veel variabelen om te verwerken, te veel informatie om het grote geheel te ‘zien’. Hoe meer we ons concentreren op de details, hoe verder we van de simpele waarheid afdrijven.


Gelukkig bevinden we ons op een unieke plek in onze evolutie. Een tijd waarin, onze externe zoektocht naar de betekenis en het doel, de mensheid een kans krijgt om collectief naar het volgende niveau van bewustzijn te stappen.


Een nieuw bewustzijn dat het menselijk bestaan naar een meer harmonieuze en doelgerichte staat van leven duwt.


Ons creatieve vermogen


Tot op dit punt in de stroom van de menselijke evolutie, heeft ons onderbewustzijn behoefte om te begrijpen wat we zijn. Dit heeft de mensheid ertoe aangezet om de grenzen van ons creatieve vermogen te verleggen. 


Deze drive heeft geleid tot de ontwikkeling van technologie die onze capaciteiten zowel nabootst als verbetert. Van de mechanische apparaten, die onze fysieke capaciteiten uitbreiden, tot computer- en informatietechnologie die de natuurlijk verbinding die we met elkaar hebben nabootst. 


Op individueel niveau zijn we nu in staat om in digitale vorm te zien hoe we onszelf in de wereld projecteren. In ruil voor het energetische stroming dat onze relaties met elkaar bepaalt en in wezen onze identiteit vormt. En alles wat we denken wie we zijn.


We beschouwen misschien voedsel als levensonderhoud, maar begrijpen nog niet dat geld, aandacht en validatie ook vormen van energetisch inkomen zijn. Deze zijn om de gezondheid van het menselijk systeem in stand te houden, terwijl we extern gefocust zijn en in een staat van angst verkeren.


Omdat de technologie ons bewust maakt van onze behoefte aan minder dichte vormen van energie, zullen we langzaam patronen in ons gedrag zien. We gaan begrijpen dat we normaal gesproken geven om vervolgens te ontvangen. We worden tot lijden aangezet indien deze verwachting niet wordt vervuld.


Het lijden vestigt de aandacht op het deel van onszelf dat zich niet goed voelt. Het deel dat zich nog niet bekrachtigd voelt en externe energie nodig heeft om ons in een staat van liefde te verheffen. (Onze natuurlijke staat voorbij de beperkende overtuigingen van dualiteit.)


Bewustzijn van de mensheid


Het is onze eigen overtuiging dat we afzonderlijk functioneren en onbeduidend zijn in vergelijking met de grootsheid van de natuurlijke wereld en de complexiteit van alles wat de mensheid heeft gecreëerd.


We durven niet te denken of te geloven dat we een uitdrukking zijn van de creatieve kracht die de fysieke realiteit vormt. En dat we hetzelfde creatieve potentieel in ons leven hebben; dat we een aspect zijn van, wat velen zouden benoemen als, ... God.


Deze technologische uitbreiding van onze zintuigen creëert ook bewustzijn van de mensheid op een collectief niveau. Een ‘hoger’ perspectief dat ons in staat stelt om, naast de individuele details, patronen te zien in de chaos van ons lijden. 


Het is het bewustzijn van deze patronen, individueel en collectief, dat ons de kracht geeft om het volledige creatieve potentieel van onszelf te betreden. Om vervolgens een keuze te maken die het verschil maakt van alles wat aan dat moment voorafging. 


Dat CHOICEpoint de evolutie van Bewustzijn aanstuurt.

#nassimharamein #eckharttolle #joaquinphoenix #keuzepuntproces #evolutie #spiritualiteit #geest #zelf #creatie #doel #veldsinvloed #energie #energetische genezing #transformatie #alchemie #keuzepunt #hetproces #slachting #relaties #zelfbewustzijn #welzijnsgeest

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page