top of page
  • Writer's pictureVincent Cubitt

Moeten we lijden?

Updated: Sep 16, 2020


Het leven kan vaak pijnlijk zijn. Het fysieke aspect van deze pijn kan zelfs onvermijdelijk zijn. De vraag is, moeten we lijden?


Naast het gevoel van pijn aan ons lichaam is er ook eindeloos lijden dat in onze geest plaatsvindt. Deze pijn lijkt echt en heeft een veel grotere impact op de kwaliteit van ons leven.


Voor deze geestelijk pijn hebben we een KEUZE, een ‘CHOICEpoint’. We kunnen namelijk beginnen met het doel van ons lijden te begrijpen. Om een einde te maken aan ons lijden, moeten we de fractale aard van onze geest begrijpen. We moeten werkelijk naar onze gedachten kijken.


De waarheid is dat je niet kunt bedenken hoe je uit de mentale of emotionele onrust van je leven komt. Ongeacht het probleem waarmee je wordt geconfronteerd, jouw manier van denken over ‘wat is’ veroorzaakt jouw lijden.


Als je denkt dat je de oplossing hebt gevonden, kijk je vaak gewoon naar een andere laag van hetzelfde patroon. Je komt vervolgens al snel weer terecht in een emotionele verwarring, zodra zich weer een situatie voordoet. 


Om aan de destructieve cyclus van ons leven te ontsnappen, hebben we een verschuiving van perspectief nodig. We moeten de oorzaak van ons lijden van de externe prikkel begrijpen. Daarnaast moeten we ons bewust worden van de onderliggende patronen die onze gemoedstoestand veroorzaakt.


Onze reactie leren begrijpen


Onze reacties op het leven spelen een cruciale rol in de evolutie van ons bewustzijn. Het is daarom van cruciaal belang dat we dat ene punt in de tijd onderzoeken. Waar alles wat we denken (geloven) te zijn, wordt geactiveerd door een externe stimulans waarover we vervolgens geen controle hebben.


Er mag niets interessanter of belangrijkers zijn in onze zoektocht om een harmonieuzer leven te leiden. Om vervolgens ons doel te begrijpen.


Voor de meeste mensen is het probleem dat wanneer we in een reactieve toestand worden geprikkeld, ons vermogen om uit de emotionele golf te stappen zeer beperkt is. Met andere woorden, om op dat moment de echte waarheid te zien. 


In onze geest wordt de reactie gerechtvaardigd door onze waarnemingen en onderliggende overtuigingen. Terwijl deze emotionele prikkel op fysiologisch niveau wordt gevoed door de chemische reactie van onze hersenen. 


Elke opeenvolgende gedachte geeft extra brandstof aan het opbouwende emotionele vuur. Totdat het uit de hand loopt en pijn toebrengt aan degenen om ons heen. Dit zijn meestal de personen van wie we houden of waarmee we het meest verbonden zijn.


(In het ergste geval manifesteert het onvermogen om dit effect in de hersenen te reguleren zich als stemmings- of persoonlijkheidsstoornissen - bipolair, depressie, psychotisch, et cetera)


Zelf bewustzijn en mentale discipline


Het vermogen om onze reacties op het moment te beheersen, vereist zelf bewustzijn en mentale discipline. Beide zijn vaardigheden die bewust en consistent moeten worden ontwikkeld.


Bewustzijn komt voort uit een ervaringsgericht begrip van onderliggende patronen die onze gemoed toestand bepalen. En daarnaast hoe we naar onszelf kijken. 


Het obstakel bij de zoektocht naar zelf bewustzijn is dat we denken dat we onze geest zijn. Het ding dat constant denkt en voelt.


De meesten hebben zich nog niet gerealiseerd dat er een ander aspect van onszelf is dat rustig naar onze geest kijkt. Wanneer we onze gedachten stillen en ons bewustzijn verschuiven naar de toeschouwer. Pas dan starten we met het zien van een nieuwe manier van leven. Een leven wat geen lijden vereist om verandering af te dwingen.


Dit is niet iets dat iemand je kan leren of je ervan kan overtuigen. Het is een waarheid die je zelf moet ervaren. 


Ontwikkelen van bewustzijn


Er zijn veel effectieve hulpmiddelen die het ontwikkelen van bewustzijn vergemakkelijken, zoals yoga en meditatie. Echter wordt het ook vaak ervaren als intuïtie. Of die gevoelige stem in je hoofd, wanneer je geest in een reactieve staat is. De meesten vertrouwen die stem niet of hebben simpelweg nog niet het vermogen om ernaar te luisteren.


Om een duidelijk beeld te krijgen van het proces waardoor we ons bewustzijn vergroten en leren de geest te disciplineren, stel jezelf dan voor dat je hogere bewustzijn naast een drukke weg staat met honderden taxi's die voorbij razen.


Dat is je Bewustzijn, kijkend naar de gedachten en gevoelens die constant door je hoofd gaan. Als je wordt geprikkeld door iets in je omgeving, stopt een taxi en stap je zonder nadenken in. Je hebt geen controle over je reactie.


Op dit punt begint de meter te lopen en neemt de taxi je mee voor een ritje. Meestal naar een plek waar je eigenlijk helemaal niet heen wilt. Hoe langer je in de taxi blijft, hoe hoger het energetische/emotionele tarief dat je moet betalen en hoe moeilijker het is om eruit te stappen.Vechten of vluchten


Een van de dingen die het moeilijk maken om onze reacties onder controle te houden, is dat wanneer we worden geprikkeld er ook een fysiologische component in het lichaam plaatsvindt. 


De hersenen geven de neurotransmitter norepinefrine en hormonen af, zoals adrenaline en cortisol. Om vervolgens de waargenomen externe dreiging het hoofd te bieden. Vechten of vluchten. Het effect vindt direct plaats, maar verdwijnt ook snel als het niet opnieuw wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld de externe situatie.


Als je echt in gevaar bent, is dit een essentieel overlevingsmechanisme. Helaas zijn de meeste prikkel momenten niet een reactie op echt gevaar, maar zijn slechts het pijnlichaam (wordt vergroot) dat is gestimuleerd.


Het chemische effect in de hersenen 'voelt vaak goed' en dat kan erg verslavend werken. (We zijn ons misschien niet altijd bewust van het effect, maar er is een echte, fysiologische boost die ons kracht geeft.)


Terwijl je wordt geprikkeld, komt bij iedere gedachte opnieuw deze chemische stof vrij. Zonder echt gevaar en zonder fysieke afgifte hopen deze chemicaliën zich op, voeden de emotionele reactie en veroorzaken verwoesting in het lichaam. (Aanhoudende hoge niveaus kunnen angst, depressie, hartaandoeningen, gewicht toename en nog veel meer veroorzaken).


Met dat in gedachten wordt het essentieel voor onze gezondheid en ons welzijn om ons bewustzijn te ontwikkelen. Om te herkennen wanneer we zijn geprikkeld (zelfs subtiel) en het vermogen (mentale discipline) hebben om uit de taxi te stappen als het gevaar niet ‘echt’ is.


In eerste instantie kan dat moeilijk zijn omdat onze percepties en overtuigingen ‘momentum’ hebben en worden ondersteund door het geheugen. Maar als we wat dieper kijken naar wat het pijnlichaam is, ontwikkelen we langzaamaan ons vermogen om uit het effect te treden. 


De taxiritten worden korter en korter en kosten je minder energie. Tot het moment waarop je onmiddellijk herkent dat je bent geprikkeld. Op dat moment heb je het bewustzijn en de kracht om de chauffeur te vragen om direct te stoppen en vervolgens uit te stappen.


Wat is het pijnlichaam?

Het pijnlichaam is een term die ik gebruik om alle geërfde patronen/overtuigingen te beschrijven die ons lijden veroorzaken. Het is een aspect van onze geest dat onze ervaring van de werkelijkheid ‘filtert’.


Net als onze persoonlijkheid is ons pijnlichaam uniek en het resultaat van alle invloeden die ons hebben gevormd van wie we denken te zijn.


Hoe meer we ons bewust zijn van het filter, hoe minder we lijden en vice versa.


In zekere zin beperkt het pijnlichaam de stroom en het potentieel van alles wat we zijn tot het vermogen dat onze bewuste geest heeft om de waarheid te begrijpen van wie we zijn. Deze twee functies zijn met elkaar verbonden en weerspiegelen duidelijk ons bewuste doel. 


Die verklaring roept een aantal interessante vragen op.

Wat is de waarheid (over wat we zijn) dat onze geest nog niet kan verwerken?

Wat is de realiteit die we buiten deze wereld waarnemen?


Om die algemene vragen te beantwoorden en ze vervolgens terug te relateren aan het moment dat je wordt geprikkeld, is een fantastische reis naar het onbekende gebied.


Net als bij een goede fictiefilm, moet je alles loslaten waarvan je denkt dat het echt is (voor een tijdje). Om vervolgens de informatie zonder oordeel te onderzoeken (opgeschort ongeloof).


De reis stelt je in staat om een ander kader te creëren waarin jouw geest een nieuwe realiteit kan construeren ... een realiteit met minder lijden, meer harmonie en met een diep verenigend levensdoel.


We zijn ons bewust van onszelf in het fysieke rijk en zijn het eens over hoe de structuren van deze realiteit eruit zien.


Dit is waar het allemaal om draait. Het is dus ironisch dat de meesten van ons zelden aanwezig zijn bij het ongelooflijke potentieel dat dit bevat.


De waargenomen realiteit


Het simpele feit is dat ons lichaam zich in de fysieke realiteit bevindt, maar onze aandacht vaak ergens anders is …., namelijk bij onze geest.


De geest is iets interessants, omdat hij het vermogen heeft om eigen een waargenomen realiteit te creëren die heel specifiek voor jou is, de waarnemer. (Bedenk hoe mooi dat is, wanneer je een boek leest.)


Dus ook al zijn we het eens over de structuren van de fysieke realiteit, onze ervaring van de realiteit is onderworpen aan de geest zoals deze de ervaring interpreteert.


Helaas vindt de geest het extreem moeilijk om de perceptie van de werkelijkheid te scheiden en baseert hij alle keuzes op de waarneming.


In zekere zin kan de waargenomen realiteit die door de geest is gecreëerd, worden gezien als een afzonderlijk rijk of een wereld die voor jou uniek is. Het heeft een fractaal karakter, dus als je goed let op de details die je geest interpreteert, word je meegezogen in de diepere lagen van het waargenomen detail. 


Hoe meer jij je analyseert en focust op de details, hoe complexer en ingewikkelder de patronen worden. (Dit wordt duidelijk weerspiegeld in de realiteit die mensen creëren.)


Maar als jij je ontspant en afstand neemt van de details, word je je er langzaam van bewust dat datgene waar je de hele tijd naar hebt gekeken een eenvoudig patroon is dat zich constant herhaalt.


Dit wordt interessanter, en misschien zelfs een beetje vreemd, als we ons realiseren dat onze gemoedstoestand (wat we denken en geloven) vaak het effect creëert van wat we in de wereld om ons heen zien. Hoe mensen ons behandelen en zelfs hoe we reageren op het leven als het effect op ons heeft.


Om enig perspectief te krijgen is het noodzakelijk dat we de voor mensheid toegankelijke lagen van bewustzijn afbreken.


Bij de fysieke realiteit zijn we het eens over de structuren. Dit is de manifestatie laag waarin we materie (alle vormen van energie) kunnen verwerken om de realiteit te zien waarin we leven. Hier kunnen we letterlijk de onderliggende patronen of processen zien die ons leven beïnvloeden.


Ons lichaam vertegenwoordigt deze laag op individueel niveau. Het is daardoor belangrijk dat we begrijpen hoe krachtig deze ‘spiegel’ is in het reflecteren van de patronen die ons lijden veroorzaken.


Lees hier meer over in mijn volgende post en ook over de fractale realiteit van de geest.


#fractals#keuzepuntproces #evolutie #spiritualiteit #geest #zelf #creatie #doel #veldofinvloed #energie #energetische healing #transformatie #alchemie #keuzepunt #hetproces # lijden #relaties #zelfbewustzijn #welzijnsopvang #spiritueel ontwaken #fractaalkarakter36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page